Wybór tematu pracy dyplomowej

Niezależnie od tego czy zamierzasz pisać pracę samodzielnie czy z pomocą i niezależnie od tego czy jest to praca licencjacka czy magisterska, wybierając jej temat, postaraj się, aby było to coś ciekawego. Nie decyduj się na temat, który inni wykorzystali już wielokrotnie. Pomyśl o sprawach i problemach, którymi się interesujesz. Z pewnością da się z Twoich zainteresowań wybrać coś, co będzie nie tylko zgodne z kierunkiem Twoich studiów, ale także okaże się interesującym zagadnieniem wartym opisania w pracy dyplomowej.

Co powinieneś wiedzieć, nim wybierzesz temat pracy

Pamiętam, że sam poziom "ciekawości" tematu pracy, to nie wszystko. Wybierając go, zwróć uwagę na dostępność opracowań, źródeł i innych materiałów, na których będzie można tę pracę oprzeć. Jeśli zdecydujesz się opisywać np. zagadnienie szerzej nieznane w polskiej literaturze przedmiotu, to miej świaodmość, że konieczne będzie podparcie się literaturą obcojęzyczną. W takim przypadku musisz władać danym językiem na poziomie wyższym niż podstawowy. W przeciwym wypadku utkniesz przy pisaniu pierwszego rozdziału i zaczniesz szukać pomocy u osób lepiej znających daną dziedzinę.
Kolejną sprawą są badania. Oczywiście nie wymagane są one w każdej pracy, ale jeśli np. piszesz pracę licencjacką z pedagogiki, to wskazne jest, aby w ostatnim rozdziale omówić wyniki badań własnych. A co w przypadku, gdy wybrany temat dotyczył zagadnień na tyle skomplikowanych, że przeprowadzenie badań nie było możliwie? Dlatego zawsze patrz na swoją pracę w szerszej perspektywie i zanim wybierzesz temat, pomyśl, czy w ogóle jesteś w stanie napisać taką pracę.